HEM
OM OSS
BESÖKA OSS
PROBLEM
PRISER/TIDER
FÖRETAG
TLT-TERAPI
HYPNOSIA
TRYGGHET, KVALITET & RESULTAT
INFO@HYPNOSIA.SE

EVA BONNIERS G. 4
129 54 HÄGERSTEN

070-769 36 03
Det finns många olika teorier om huruvida vi levt tidigare liv eller inte. Vi har valt att inte fördjupa oss i detta här men ni är välkomna att höra av er till oss om ni vill veta mer om detta. Att genomgå en tidigare liv session kan vara intressant i allmänhet och lärorikt i synnerhet. Vi vet mindre än vad vi tror att vi vet. Vår erfarenhet är att oavsett om det handlar om ett tidigare liv eller inte så är det många som finner svar på de frågor de som de så länge sökt svaret på.

Hypnos kan med fördel användas för att uppleva tidigare liv. Vi tar inte ställning till om det som klienten går igenom verkligen är ett tidigare liv eller om det är en omgestaltning av det nuvarande livet. Vår erfarenhet är dock att de flesta som genomgår en regression känner sig väl till mods efteråt och att de upplever att de fått svar på en hel del frågor som de tidigare inte hittat svaret på.

Regressionsterapi kan gå till på olika sätt. Ett sätt är att exempelvis följa ett symtom genom olika liv. Så kan man exempelvis finna att en klient, som söker för obotlig migrän upplever hur hon i ett tidigare liv blivit sårad i huvudet. Återupplevelsen av den situationen med allt vad det innebär i form av känslor och insikt räcker ofta för att migränanfallen skall upphöra. Med den här tekniken har exempelvis Dr. Brian Weiss, bland många andra, framgångsrikt behandlat tusentals klienter i USA.

Men man kan också, likt Dr. Thorwald Dietlefsen i Tyskland, gå vidare och följa symtomen genom flera liv för att utröna vad klienten, genom sina symtom, egentligen vill säga till sig själv - vad det är han ska lära av situationen. Då kommer man oundvikligen in på frågor om ansvar och skuld - tunga frågor, men också obeskrivligt sköna att ha rett ut. Detta är sannerligen självinsikt!

Vägen till denna befriande insikt kantas av mycket annat gott, som exempelvis att man förlorar sin rädsla för döden i och med att man verkligen upplever hur livet fortsätter - att döden för många faktiskt bara tycks innebära en övergång från ett sätt att leva till ett annat, ett byte av kroppar ungefär som vi byter ett klädesplagg mot ett annat.

Hur det än ligger till med den saken, och hur skeptisk man än är när det gäller tidigare liv så är det ovedersägligen ett faktum att regressionsterapi fungerar - i många fall till och med alldeles utmärkt väl - och den används med framgång även av terapeuter som privat ställer sig skeptiska till reinkarnationstanken. Och vem bryr sig om ett "tidigare liv" är en omgestaltning av detta liv eller en verklig tidigare existens? Det är resultat vi är ute efter!
OMDÖMEN
KURSER
NYA RÖN
Klientomdömen
Kurser hos Hypnosia
Forskning inom hypnos
All rights reserved Hypnosia HB
Kurser hos Hypnosia
SUGGESTIONSTERAPI

HYPNOANALYS
TLT-TERAPI
PARSAMTAL &
SAMTALSTERAPI
KONTAKT
METODER
ANALYTISK
DRÖMTOLKNING