HEM
OM OSS
BESÖKA OSS
PROBLEM
PRISER/TIDER
FÖRETAG
SUGGESTIONSTERAPI
HYPNOSIA
TRYGGHET, KVALITET & RESULTAT
INFO@HYPNOSIA.SE

EVA BONNIERS G. 4
129 54 HÄGERSTEN

070-769 36 03
Suggestionsterapi bygger på att upprepa positiva budskap till det undermedvetna. Genom att upprepa positiva budskap kan du byta negativa tankar mot positiva tankar och hypnosen gör att det är lättare att tillgodogöra sig suggestioner. Suggestionsterapi kan vara lämplig att använda när man vill sluta röka, gå ner i vikt, bli av med psoriasis eller bli av med vissa fobier mm.

Suggestionsterapi kan hjälpa dig att förändra uppfattningen om dig själv, eller komma till rätta med dåliga vanor. En suggestion kan beskrivas som realiserandet av en idé. Det finns en idé som ska realiseras, vilket sker genom det omedvetna. Det omedvetna realiserar själva idén.

Det finns olika typer av suggestioner och de tre vanligaste är "spontana suggestioner", "avsiktliga suggestioner" och "heterosuggestioner". Den spontana suggestionen börjar med en fixerad idé som utmynnar i en suggestion. Den avsiktliga suggestionen skapar vi själva med hjälp av vårt medvetande. En heterosuggestion är när en annan person skapar en idé som en annan person utför.

Det är dock viktigt att poängtera att, oavsett vilken typ av suggestion det handlar om, personen som blir suggererad själv måste vilja ta emot suggestionen. Det går således inte att suggerera människor till att göra saker mot deras vilja. Inom suggestionsterapi använder man suggestioner som är bra för klienten och som stärker denne och skulle denne mot förmodan erhålla en suggestion den inte accepterar så rotar sig denna inte i det undermedvetna - utan väljs helt enkelt bort av personen.


OMDÖMEN
KURSER
NYA RÖN
Klientomdömen
Kurser hos Hypnosia
Forskning inom hypnos
All rights reserved Hypnosia HB
Kurser hos Hypnosia
SUGGESTIONSTERAPI

HYPNOANALYS
TLT-TERAPI
PARSAMTAL &
SAMTALSTERAPI
KONTAKT
METODER