HEM
OM OSS
BESÖKA OSS
PROBLEM
PRISER/TIDER
FÖRETAG
UNDERSÖKNING
HYPNOSIA
TRYGGHET, KVALITET & RESULTAT
INFO@HYPNOSIA.SE

EVA BONNIERS G. 4
129 54 HÄGERSTEN

070-769 36 03
Respondenternas attityder till hypnos

Resultatet visar att män och kvinnor har likartad uppfattning om hypnos. Nästan alla respondenter har hört talas om hypnos men intresset för hypnos är större hos kvinnorna än hos männen.

Tre av fyra män anser att det är fler kvinnor som intresserar sig för hypnos än män. Det är också vanligare att kvinnorna någon gång sökt information om hypnos via nätet och att de sett TV-program med inslag om hypnos. Det är en markant skillnad mellan män och kvinnors anledning till att söka på Internet, då det är betydligt fler kvinnor som sökt för att de varit intresserade av att gå i terapi.

Resultatet visar att majoriteten anser att man inte är medveten om vad man gör under hypnos och att man är kontrollerad eller styrd av hypnotisören, något som är lite vanligare hos de kvinnliga respondenterna. Endast ett fåtal anser man sover på riktigt. En klar majoritet anser att man kan göra saker mot sin vilja när man är under hypnos. När det gäller påståendet om att man kan uppleva sin inre värld skiljer sig svaren markant mellan könen, då kvinnor i större utsträckning anser att detta är möjligt.

Användandet av hypnos?

Det är vanligare att män inte tror att hypnos fungerar, även om en klar majoritet av samtliga respondenter uppger att det är svårt att veta om hypnos fungerar eller är bra innan de själva varit med om det. Männen är mer skeptiska till hypnos än kvinnor, När det gäller den allmänna uppfattningen tycks det handla om att det är svårt att veta över huvud taget om det fungerar eller ej innan man har prövat.

Beteende och värderingar

En knapp majoritet (47%) anser att de är nyfikna på att pröva hypnos. Det är dock betydligt fler kvinnor (63%) än män (32%). Knappt hälften av respondenterna är intresserade av att pröva hypnos. En klar majoritet (70 %) instämmer dessutom i påståendet "Jag tycker att det är okej att människor jag känner prövar hypnos", något oftare kvinnor (75 %) än män (64 %). Endast 13 % av samtliga respondenter anser att det inte stämmer.

Flertalet kvinnor och män som prövat hypnos rekommenderar andra att pröva och anser själva att det har fungerat. Majoriteten skulle även kunna tänka sig att gå på hypnos igen. När det gäller typ av hypnos de varit med om uppger 6 % av männen och 11 % av kvinnorna att de gått i suggestionsterapi. Endast 1 kvinna uppger att hon gått i hypnoanalys. Resterande uppger att de prövat hypnos på antingen en mässa eller genom sin utbildning.


OMDÖMEN
KURSER
NYA RÖN
Klientomdömen
Kurser hos Hypnosia
Forskning inom hypnos
All rights reserved Hypnosia HB
Kurser hos Hypnosia
SUGGESTIONSTERAPI

HYPNOANALYS
TLT-TERAPI
PARSAMTAL &
SAMTALSTERAPI
KONTAKT
METODER