HEM
OM OSS
BESÖKA OSS
PROBLEM
PRISER/TIDER
FÖRETAG
ANALYTISK DRÖMTOLKNING
HYPNOSIA
TRYGGHET, KVALITET & RESULTAT
INFO@HYPNOSIA.SE

EVA BONNIERS G. 6
129 54 HÄGERSTEN

070-769 36 03
ANALYTISK DRÖMTOLKNING

Det undermedvetna sover eller vilar aldrig. Alla människor drömmer varje natt men det är långt ifrån alltid man minns vad man drömt. Vissa drömmar tenderar dock att etsa sig fast i minnet och kan finnas kvar i minnet under många år. Många vuxna minns specifika drömmar de haft som barn men förstår sällan vad drömmen står för.

Det undermedvetna bearbetar händelser, känslor och trauman när vi sover. Ofta drömmer vi om någonting vi nyligen upplevt eller står inför att uppleva. Det kan handla om såväl trevliga som obehagliga situationer. Ofta kan vi själva förstå vad drömmen handlar om och kan direkt applicera den på en situation eller händelse. Ibland är det svårare att förstå sina drömmar, varför det blir svårare att härleda dem till någon specifik upplevelse. Det undermedvetna tenderar att förmedla känslomässigt svåra upplevelser i symboler. För att förstå vad symbolerna vill förmedla kan man använda olika metoder. Det finns ett otal böcker som behandlar ämnet och i många fall kan de ge förslag på olika tolkningar. Problemet är att vi alla är olika som individer och därför är det svårt att ge en generell tolkning av en symbol eller dröm. Dessutom kan symboler ha olika betydelse i olika länder och ibland även kommunalt. Om du samlar en grupp människor och ber dem rita en stuga kommer flertalet svenskar rita ett rött litet torp med vita knutar. De som kommer från exempelvis afrikanska länder kommer troligtvis rita någon form av halmhydda. Det är naturligtvis inte konstigt då vi har olika upplevelser av hur saker och ting ser ut. För att kunna göra en analytisk tolkning av en dröm måste man ha tillgång till en persons bakgrund.

Vad är nyttan med att förstå sina drömmar och varför bör jag göra en analys?
- Eftersom det undermedvetna ofta förmedlar vad vi behöver bearbeta genom drömmar.
- Analysen ger en möjlighet till självinsikt på ett unikt sätt.
- Det är lättare att hitta, förstå och ta tag i sina svårigheter, rädslor och hinder.
- Det undermedvetna ljuger inte, varför det är lättare att nå det vi innerst inne känner och anser vara rätt och riktigt.

Du är välkommen att maila oss för mer information och/eller bokning.
OMDÖMEN
KURSER
NYA RÖN
Klientomdömen
Kurser hos Hypnosia
Forskning inom hypnos
All rights reserved Hypnosia HB
Kurser hos Hypnosia
SUGGESTIONSTERAPI

HYPNOANALYS
TLT-TERAPI
PARSAMTAL &
SAMTALSTERAPI
KONTAKT
METODER
ANALYTISK
DRÖMTOLKNING