HEM
OM OSS
BESÖKA OSS
PROBLEM
PRISER/TIDER
FÖRETAG
PARSAMTAL/SAMTALSTERAPI
HYPNOSIA
TRYGGHET, KVALITET & RESULTAT
INFO@HYPNOSIA.SE

EVA BONNIERS G. 4
129 54 HÄGERSTEN

070-769 36 03
PARSAMTAL

Att leva i en relation är någonting de flesta önskar. Detta oftast inte helt problemfritt. De problem som uppstår i en relation grundar sig ofta i kommunikationsproblem. Det är långt ifrån alla som talar samma språk. De allra flesta som lever i en relation har en gemensam önskan och strävan mot att leva ett bra liv tillsammans. Tillvägagångssättet att nå dit kan många gånger skilja sig markant, men målet är ofta detsamma. Problemen som uppstår grundar sig oftast i missförstånd. Man talar om samma sak, men på olika sätt och då uppstår missförstånd som ofta leder till gräl och i värsta fall separation. Att välja parsamtal innebär att det finns en objektiv person med i samtalet som kan kommunicera och hitta den gemensamma nämnaren. Som objektiv är det lättare att notera att paret avser samma sak men att det i kommunikationen kan låta som om paret pratar om helt olika saker.
Oavsett utgången i en relation är det bra att ge parsamtal en chans, eftersom det är lättare att fatta ett beslut om båda är medvetna om vad det handlar om.

SAMTALSTERAPI

Vi lever i en stressad värld där människor ofta inte tar sig tid att lyssna på varandra. För en del människor innebär detta en stor sorg eftersom de har ett behov av att få ur sig sina känslor för att kunna må bra. Om de inte får ur sig känslorna kan det leda till att de bär dessa inombords och mår dåligt. Att gå i samtalsterapi kan vara lösningen till att må bättre, då man får möjlighet att ventilera sina tankar och känslor. Terapeuten fungerar som en medmänniska och kan lyssna, ge råd, reflektera och fungera som ett bollplank. Genom diskussion och reflektion hittar man ofta fler sätt att handla på och det gör livet avsevärt enklare.
Maja är utbildad i conversational hypnosis, vilket betyder att hypnoterapin används även inom samtalsterapin. Det är en speciell form av samtalsterapi där du får nya strategier och stärkt självförtroende även om du inte undgår sedvanlig hypnoterapibehandling.
OMDÖMEN
KURSER
NYA RÖN
Klientomdömen
Kurser hos Hypnosia
Forskning inom hypnos
All rights reserved Hypnosia HB
Kurser hos Hypnosia
SUGGESTIONSTERAPI

HYPNOANALYS
TLT-TERAPI
PARSAMTAL &
SAMTALSTERAPI
KONTAKT
METODER