HEM
OM OSS
BESÖKA OSS
PROBLEM
PRISER/TIDER
FÖRETAG
HYPNOANALYS
HYPNOSIA
TRYGGHET, KVALITET & RESULTAT
INFO@HYPNOSIA.SE

EVA BONNIERS G. 4
129 54 HÄGERSTEN

070-769 36 03
Det finns många olika typer av problem och det kan ibland vara svårt att finna orsaken till dessa. Med hjälp av analys kan man hitta grundorsaken till problemen, då orsaken ofta är bortträngd och ligger i det omedvetna. Genom hypnosanalys kan man komma åt svåra minnen som har blivit bortträngda och därför aldrig bearbetats. Ofta har vi traumatiska barndomsminnen som vi inte är medvetna om. Detta beror på att vi som barn inte kunde hantera traumat, barnet känner att det inte kan hantera situationen och tränger därför bort det till det omedvetna. Detta betyder dock inte att traumat försvinner, det ligger kvar i det och påverkar våra känslor och beteenden i vuxen ålder.

Med hjälp av analysen kan man tydliggöra dessa blockerade minnen, vilket leder till att man förstår och kommer till insikt när det gäller orsaken till symtomen. När orsaken uppdagas försvinner oftast symtomen och man blir fri från bortträngningen. Människans psyke har nämligen tendensen att arbeta utifrån kausalitet - orsak och verkan. Det är först när vi kan förstå orsaken som vi kan göra någonting åt verkan.

Det är ofta arbetsamt och känslomässigt tungt att genomgå analys. Det är på grund av att det handlar om att arbeta med sig själv - och det är ibland det svåraste man kan göra. Oftast uppnår man sitt mål efter ca: 8-12 sessioner.

Hypnoanalys är som psykoanalys under hypnos. När det gäller den klassiska psykoanalysen når man ofta målet efter flera års terapi, vilket blir väldigt dyrt för klienten. Användningen av hypnos förkortar analysperioden markant.

Hypnoanalysen är en individuell terapi och det är därför mycket svårt att säga exakt hur många sessioner som krävs för varje individ, men man bör räkna med 6-12 sessioner.
OMDÖMEN
KURSER
NYA RÖN
Klientomdömen
Kurser hos Hypnosia
Forskning inom hypnos
All rights reserved Hypnosia HB
Kurser hos Hypnosia
SUGGESTIONSTERAPI

HYPNOANALYS
TLT-TERAPI
PARSAMTAL &
SAMTALSTERAPI
KONTAKT
METODER